Zápas je ideální formou cvičení a rekreace.

Pro pěstování zápasu není zapotřebí nákladných zařízení a může jej proto snadno a skoro všude pěstovat každý mladý muž či žena, ať student, řemeslník nebo úředník. V Německu a Spojených státech je zápas zaveden jako povinné cvičení. Zápas je také sportem, který lze pěstovat v pokročilém věku a je mnoho zápasníků přes 50 a 60 let. Známý americký zápasník Burns zápasil ještě v 65 letech a Zbyszko Cyganiewísz dobyl mistrovství světa v 55 letech. Podobných případů bychom mohli uvést celou řadu (např. náš Fryštenský). Každý je starý jenom tak, jak se sám cítí, a kdo cvičí, cítí se mladším.
Zápas je zajímavý, protože každá akce je jiná a každá dvojice zápasí jinak, situace se střídají, v jednom okamžiku je zápasník v útoku, v druhém v obraně.
Zápas je sporem bojovým, ale nikoliv brutálním. Takovým se může stát jenom tehdy pěstují-li ho brutální lidé. Zápasníci nastupují k boji v nejlepším úmyslu položit jeden druhého na lopatky, nikoliv však jej zranit nebo mu způsobit nějakou bolest. Zápas vychovává lidí odvážné, nebojácné a takové dnešní doba a národ potřebuje. V Americe je zápas velice pěstován na středních i vysokých školách. Školy mají své turnaje, utkání ústavu a vysokoškolská mistrovství. Lékaři a učitelé tělocviku doporučují zápas jako výborný prostředek k výstavbě těla. Zápas otužuje a vychovává hochy v zdravé a celé muže. Deset minut zápasu jest lepší, nežli hodina monotónního cvičení rukou a nohou. Učte se zápasit pro zachování zdraví a sebedůvěry!
Zápas vede k lepšímu zdraví, větší síle, pomáhá nám uchovat si svěží mysl a mladé tělo. 

Jaké jsou účinky zápasu se zřetelem na osobní individualitu?

  • pomáhá vyvíjet a uchovat mládí (svěžest), zdraví; vitalitu, energii, sílu, odolnost
  • odtučňuje tělo
  • vyvíjí a sílí slabé plíce působením hlubokého dýchání
  • udržuje tělo pohotové pro denní práci, pro rodinu
  • vyvíjí a sílí slabé plíce působením hlubokého dýchání
  • přímí páteř, sílí krční svalstvo
  •  podporuje vývin bočních svalů a všech zanedbaných svalů
  • sílí břišní svalstvo a podporuje trávení
  • napomáhá k vývinu plochých prsou, skleslých ramen a vylezlých lopatek
  • napomáhá k všestrannému a poměrné rychlému vývoji těla a zanedbaných částí, k narovnání tělesných deformací, způsobených jednostrannou prací a podobně
wrestling-krnov.cz